Bomen en bouwen

Gelegen aan de Dr. Eijnattenlaan te Someren staat een prachtige Suikeresdoorn, ook wel Acer saccharinum genoemd. De boom bevindt zich in een plantvak gelegen tussen de rijbaan en het voetpad. Aangrenzend aan het voetpad heeft, sinds de aanplant van de Suikeresdoorn omstreeks 1930, altijd een gazon/speelplaats van de basisschool gelegen. Na onderzoek is gebleken dat een groot deel van de wortels zich uit hadden gestrekt tot onder het speelveld. Dit zou complicaties gaan opleveren tijdens de bouw van het nieuwe wooncomplex in april 2020.

Monument

Aangezien de ruim 90 jaar oude Suikeresdoorn zich bevindt op de monumentenlijst van de gemeente Someren, mag deze boom geen schade of nadelige gevolgen ondervinden van de bouw. Om dit te voorkomen is er een plan gerealiseerd in samenspraak met Van De Vorst Groenprojecten, de bouw aannemer en Gemeente Someren. Binnen dit plan is er besloten om de wortels van de esdoorn te laten zakken zodat deze onder de fundering van het wooncomplex komen te liggen, met als doel de wortels langzaam af te laten sterven zonder grote snoei wonden te hoeven maken. Hiermee voorkomen we de kans op houtrot schimmels waardoor de conditie van de boom zo goed mogelijk behouden blijft.

Zandzuigcombinatie

Om dit te realiseren is er gebruik gemaakt van een zandzuigcombinatie waarbij het zand tussen en onder de wortels wordt weggezogen. Hierdoor zijn wij in staat geweest om het wortelpakket te laten zakken tot vijftig centimeter onder de te realiseren woningbouw. Aansluitend zijn er beschermende buizen rondom de wortels aangebracht om toekomstige graafschade te beperking. Daarnaast zijn er beluchtingsbuizen aangelegd om het afstervingsproces van de wortels te vertragen.

Boomvriendelijk ingericht

Na het wortelpakket succesvol te hebben verlaagd hebben wij het plantvak rondom de stamvoet boomvriendelijk ingericht. De boom zal in de toekomst namelijk wortels gaan verliezen, daarom is het van belang dat de onaangetaste wortels zo veel mogelijk voeding en water tot hun beschikking krijgen. Dit is gedaan door middel van een houten kantopsluiting (dertig centimeter hoog) rondom het plantvak te bouwen. Binnen deze kantopsluiting is een laag van tien centimeter compost aangebracht, twaalf kubieke meter in totaal.

In de toekomst is het belangrijk dat al het afgevallen blad in het plantvak wordt geschept en blijft liggen totdat het door de bodem is opgenomen. De combinatie van al deze maatregelen zullen zorgen voor een gezonde boom die nog jaren op de huidige groeiplaats vooruit kan.